top of page

Our Mission, Vision and Values

The name of our school Terra is based on our ATLAS vision. 

The term ATLAS refers to: 

Image by Chris Lawton

The world we map: 

Atlas: A book that contains a collection of geographical maps.

Image by Meta Zahren

The world we understand: 

Atlas : the upper cervical vertebra on which our skull rests.

Image by David Vives

The world we make better: 

Atlas : the figure from Greek mythology. Atlas carried the vault of heaven on his shoulders and is associated with Atlantis and the origin of the Atlas Mountains and the Atlantic Ocean.

We bereiden onze leerlingen voor op de wereld van vandaag en morgen. Ons doel is een betere wereld zien, begrijpen, kennen, onderzoeken, ontwerpen, maken, verzorgen, koesteren en delen… samen!.

 

Daarom zetten we sterk in op: 

•    Het engagement voor een betere wereld

•    Mentale gezondheid en zelfsturing

•    Sociale vaardigheden

•    Het zorgen voor onszelf en elkaar.

We vormen jongeren die: 

•    Zich goed voelen in hoofd en vel

•    Zich goed voelen tussen en met de ander, de groep, de wereld

•    Open, duidelijk, eerlijk en respectvol communiceren met anderen en de wereld

•    Hun weg vinden in het gebruik en de ontwikkeling van technologie

•    Leren op verschillende manieren met een zo hoog mogelijke efficiëntie en leerwinst

•    Hun leerproces en –resultaat ook zelf opvolgen, vormgeven en (bij)sturen

bottom of page